Dr. Gökçe Gürdil Birinci

Makaleler

Yardım Çalışanlarında Üstlenilmiş Travma,
İkincil Travmatik Stres Ve Tükenmişliğin Değerlendirilmesi

[Tam metin]

Yaşamın Temeli İhtiyaçlarımız
[Tam metin]

Savaş Yaşantılarının Ardından Çocuk ve Ergenlerde Gözlenen
Travma Tepkileri ve Psiko-sosyal Yardım Önerileri

[Tam metin]

Geştalt Temas Biçimleri, Bağlanma Stilleri ve
Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

[Tam metin]

Sınav Kaygısında Önemli Bir Etken: Yetersizlik Algısı
[Tam metin]

Geştalt Terapi Yaklaşımının Manevi Boyutu
[Tam Metin]

Tezler

Gürdil, G. (2007). Üniversite Öğrencilerinde Travma Yaşantısı, Stresle Başa Çıkma Tarzları ve İç-Dış Kontrol Odağı İnancı ile Riskli Alkol Kullanımı Arasındaki İlişki.

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara.

[Özet]

Gürdil, G. (2014). Üstlenilmiş Travma ve İkincil Travmatik Stresin Travmatik Yaşantılara Müdahale Eden Bir Grup Üzerinde Geştalt Temas Biçimleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi.

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara.

[Özet]

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Türk Psikologları Derneği Ankara Üniversitesi Avita Gestalt Terapi Derneği Leap Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları

Dr. Gökce Gürdil Birinci | Klinik Psikolog | Anka Danışmanlık