KLİNİK PSİKOLOG KİMDİR?

Psikoloji biliminin alt alanlarından biri olan klinik psikoloji uygulamaları, bebeklikten yaşlılığa kadar tüm gelişimsel dönemlerdeki bireylere ya da gruplara yönelik değerlendirme ve müdahale yöntemlerini kapsar. Klinik psikolojinin uygulama alanı kişisel gelişim ve basit uyum sorunlarına yönelik önleyici çalışmalardan, bir kurumda yatmayı gerektirecek ciddi ruhsal rahatsızlıklara kadar uzanmaktadır.

Klinik psikolog, psikoloji lisans eğitimi üzerine klinik psikoloji alanında yüksek lisans ve/veya doktora yapmış veya klinik psikoloji yüksek lisans eğitimi üzerine klinik psikoloji doktorası yapmış; tanısal değerlendirme ve psikoterapi uygulamalarını, ilgili sağlık meslek mensuplarıyla işbirliği içinde çalışarak bağımsız bir şekilde icra eden sağlık meslek mensubudur. Klinik psikoloğun temel görevleri arasında toplum ruh sağlığına yönelik koruyucu çalışmalar düzenleme, araştırmalar yapma, ölçme-değerlendirme, tanı koyma, psikoterapi süreçlerini yürütme gibi etkinlikler yer almaktadır. Klinik psikologlar mesleki uygulamaları sırasında bilimsel bilgi ve becerilerini bireylerin, ailelerin, grupların ve kurumların psikolojik sağlıklarını korumak ve iyileştirmek amacıyla kullanırlar. Görev alanları kişisel, sosyal ve mesleki uyumu geliştirmek için gereken tutum ve davranış değişimleri konusunda danışmanlık vermekten, toplum ruh sağlığının korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik politikalarının geliştirilmesine kadar uzanmaktadır.

Anka Danışmanlık Merkezinde, etik ilkeler çerçevesinde bu görev ve sorumluluklarının bilincinde olarak danışanlara hizmet verilmektedir.

Kaynak: Özlük Hakları / Tanımlar Komisyonu-Raporu-2011

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Türk Psikologları Derneği Ankara Üniversitesi Avita Gestalt Terapi Derneği Leap Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları

Dr. Gökce Gürdil Birinci | Klinik Psikolog | Anka Danışmanlık