FARKINDALIĞA GİDEN YOL: RÜYALARIMIZ

Araştırmalara göre, normal bir insan gece boyunca ortalama 4-5 rüya görür. Gün boyunca yaşananlar gece rüyalarda yerli yerine oturtulduğu için rüya görmek fiziksel sağlık açısından olduğu kadar, psikolojik sağlık açısından da büyük önem taşır. Uyanık haldeyken farkında olmadığımız konuları ve gerçekte neler düşünüp hissettiklerimizi bize gösteren rüyalarımız, yaşamımızdaki aksaklıkları görüp düzeltmemiz açısından bize yol gösterir.

İnsanların rüyaları çok çeşitli içeriklerde ortaya çıkabilir. Örneğin bazı rüyalar bireyin o zamanki günlük meseleleriyle ilgilidir. Bu tür rüyalar dikkatin belli bir noktada toplanmasına, problem çözümüne ve bazı becerilerin denenmesine yönelik olabilir. Bazı rüyalar ise tamamlanmamış işlerin tamamlanmasına yönelik olabilir. Bu tür rüyalar tamamlanmamış işle ilgili eksik bağlantıları göstermek, travmatik deneyimleri bütünleştirmek veya kişiliğin sahiplenilmeyen kısımları hakkında bilgi vermek açısından bireye yardımcı olabilir. Yine bazı rüyalar o sırada yaşamakta olduğumuz duygu ve istekleri belirginleştirip ifade etmeye yönelik olabilecekken, bazıları da bizi geleceğe hazırlamaya yönelik olabilir. Bazı rüyalar ise yaşamımızın anlamı ve amacı konusunda bize rehberlik edebilecekken, bazıları da toplumsal veya kültürel durumlara ilişkin olabilir.

Bireyin kendisine ait olan fakat sahip çıkmadığı, reddettiği özellikleri rüyalarda farklı kişi, nesne veya durumlara yansıtılır. Birey için kabul edilmesi zor olan ve bu nedenle rüyalarda yansıtmalar şeklinde ortaya çıkan özelliklerin fark edilip yeniden özümsenmesi kişiliğin zenginleşmesi açısından önemli bir fırsattır. Kişiliğin reddedilen, sahiplenilmeyen özellikleri genellikle kâbuslarda hoş olmayan, korkutucu kişi, nesne veya durumlara yansıtılarak ortaya çıkar. Bir rüyanın korkutucu ya da tuhaf olmasının nedeni bireyin o rüyayı hatırlamasını sağlayarak yapılması gerekenlere dikkat çekmektir. Başka bir deyişle, bir rüya ne kadar korkutucu veya tuhaf bir içeriğe sahipse, o rüyanın aktarmaya çalıştığı mesaj ve bu mesaj doğrultusunda yapılması gerekenleri tespit etme ihtiyacı da o kadar acil demektir.

Özellikle tekrarlayan rüyaların bir an önce karşılanması gereken önemli ihtiyaçlara işaret ettiğine inanılır. Birey için önemli olan bir ihtiyacın farkına varılmazsa veya bu ihtiyaç birey tarafından kabul görmediği için bastırılırsa, söz konusu ihtiyaç karşılanamadan kalır ve başka ihtiyaçlara yer açmak üzere geri çekilmez. Bu durumun uzun sürmesi, karşılanmadan kalan ihtiyaca dikkat çekmeye yönelik tekrarlayan rüyalarla sonuçlanır.

Rüyalarımız ayrıca, hayatımızda yer alan kişilerle nasıl temaslar kurduğumuza işaret ederek kişilerarası ilişkilerimizde farkında olmadığımız duygularımızı da ortaya koyar. Dolayısıyla rüyalar, daha doyumlu ilişkilerin geliştirilmesi açısından oldukça önemli yol göstericiler olarak değerlendirilebilir.Yardım almak veya yorumlarınızı paylaşmak için benimle iletişime geçebilirsiniz


Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Türk Psikologları Derneği Ankara Üniversitesi Avita Gestalt Terapi Derneği Leap Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları

Dr. Gökce Gürdil Birinci | Klinik Psikolog | Anka Danışmanlık