BEDEN DOĞRUYU SÖYLER

Bireyin çevresiyle temas kurabileceği yollardan belki de en güçlüsü beden dilidir. Bireyin bedeni, duyguları ve düşünceleri arasında bir bütünlüğün, yani uyumun sağlanamaması çeşitli psikolojik veya fiziksel sıkıntılara neden olur. Eğer bedenimizden gelen uyarıları dikkate alabilirsek gerçek ihtiyaçlarımızı fark edebilir ve içinde bulunduğumuz çevresel koşullara uygun bir şekilde bunları karşılamanın yollarını arayabiliriz. Bu süreçte, sözel olmayan davranışların birey için kendine özgü anlamlar taşıdığı, bu nedenle de beden diliyle ilgili peşin yargılarda bulunmamak gerektiği akılda tutulmalıdır.

Bu bedensel tepkiler bilinçli olarak tasarlanmaksızın ortaya çıkar ve genellikle de danışanın içsel yaşantılarını yansıtır. Bireyin aslında ne hissettiği, konuşurken kendiliğinden ortaya çıkan bedensel tepkiler yoluyla ifade bulur ve bu durum bireyin kontrolü dışında gerçekleşir. Bedensel tepkiler gerçek yaşantıları ve sahip çıkılmayan duyguları yansıtır. Bu tepkilerin anlaşılması, danışanın aslında neye ihtiyacı olduğunun da anlaşılmasını kolaylaştırır. Başka bir deyişle, bedensel yaşantıların araştırılması yoluyla danışanın esas sorunlarının, duygularının ve ihtiyaçlarının anlaşılması sağlanabilir.

Beden duruşu, hareketleri ve işlevleri kadar bedensel rahatsızlıklar da terapi sürecinde çalışılabilecek alanlar arasındadır. Bireye sıkıntı veren bedensel belirtiler belli bir ihtiyacın karşılanmadığına işaret ediyor olabilir. Ağrı veya bulantı gibi çeşitli bedensel belirtiler, fark edilmeyen bir duruma dikkat çekmenin yolları olarak görülebilir. Ayrıca, tedavisi mümkün olmayan hastalıklar, organ kayıpları veya bedensel işlev kayıpları gibi durumların danışan tarafından kabul edilmesini sağlamak amacıyla da terapide beden çalışmaları yapılabilir.

Sonuç olarak terapide, bedenden gelen mesajların dikkatle ele alınması yolu ile kişiliğin farkında olunmayan özelliklerini ve karşılanamadan kalmış olan ihtiyaçlarını keşfetmek mümkün olabilir. Bu süreç içerisinde danışanın bedensel yaşantılarını bütünüyle fark etmesine ve bunların anlamlarını keşfetmesine yardımcı olacak yollar izlenir. Bu sayede bedensel yaşantıların ifade ettiği içsel çatışmaların çözüme kavuşturulması ve böylece danışanın beden, duygu ve düşünce bütünlüğünün yeniden sağlanması amaçlanır. Sonuçta danışan, çevresiyle daha esnek temaslar kurabilir ve ihtiyaçlarını uygun şekilde karşılayabileceği değişik seçenekleri araştırma olanağı elde ederek kendini gerçekleştirme yolunda ilerleyebilir.

Yardım almak veya yorumlarınızı paylaşmak için benimle iletişime geçebilirsiniz


Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Türk Psikologları Derneği Ankara Üniversitesi Avita Gestalt Terapi Derneği Leap Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları

Dr. Gökce Gürdil Birinci | Klinik Psikolog | Anka Danışmanlık